Ο απολογισμός των τεσσάρων χρόνων λειτουργίας της Έδρας Ποντιακών Σπουδών του ΑΠΘ που λειτουργεί με τη χρηματοδότηση του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Ιβάν Σαββίδη έγινε σήμερα, σε συνάντηση του κ. Σαββίδη με το επιστημονικό προσωπικό.

Με τη συμμετοχή καθηγητών ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, αλλά και εκπροσώπων σωματείων και ομοσπονδιών του Ποντιακού Ελληνισμού, συζητήθηκαν οι δράσεις της Έδρας και η χάραξη στρατηγικής σχετικά με το διδακτικό και ερευνητικό της έργο για το μέλλον. Τονίστηκε μάλιστα, η ανάγκη δημιουργίας κρατικής έδρας με χρηματοδότηση από το Δημόσιο.

Στη συνάντηση έγινε αναφορά στους επιστημονικούς στόχους και στην αναγκαιότητα χρηματοδότησης του Κέντρου Ποντιακών Ερευνών, το οποίο ιδρύθηκε λίγο πριν από την πανδημία, γεγονός που επηρέασε την έναρξη και ανάπτυξη των εργασιών του. Επισημάνθηκε, ακόμα, η σημασία της συνεχούς επικοινωνίας Έδρας και Κέντρου με την ομογένεια για την εκπόνηση κοινών δράσεων και την επιδίωξη, με τρόπο μεθοδικό, της διεθνοποίησης του ζητήματος της γενοκτονίας.