Η Δανία απαγορεύεται να χρησιμοποιεί πλέον τον όρο «φέτα» για τυριά που παράγει στο έδαφος της και εξάγει σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου της ΕΕ.

Η «φέτα» καταχωρήθηκε ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) το 2002. Έκτοτε, η λέξη «φέτα» επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τυρί που παράγεται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας και πληροί τις σχετικές προδιαγραφές του προϊόντος.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηριζόμενη από την Ελλάδα και την Κύπρο, παρέπεμψε την Δανία στο δικαστήριο το 2019, καθώς η χώρα δεν είχε λάβει μέτρα για την πρόληψη ή την παύση της χρήσης του όρου «φέτα» για τυρί το οποίο παράγεται στη χώρα και εξάγεται σε τρίτες χώρες.

Η Δανία από την πλευρά της υποστήριξε ότι ο κανονισμός ισχύει μόνον για προϊόντα που πωλούνται εντός της ΕΕ και όχι σε τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, παραδέχθηκε την χρήση του όρου «φέτα» από εγχώριους παραγωγούς της που εξήγαγαν προϊόντα σε χώρες εκτός ΕΕ.

Σημειώνεται πάντως, ότι το Δικαστήριο έκρινε ότι η Δανία δεν παρέβη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας.