Προξενεία

Γενικό Προξενείο Μονακό

Διεύθυνση: Les Floralies (Bloc C, C1E), 3-5, Avenue de Grande Bretagne, Monte-Carlo 98000, Principauté de Monaco
Τηλέφωνο: (+377) 99 99 03 03
Ε-mail: info@consulat-grece.mc

Προξενείο Bordeaux

Δ/νση: 95 Rue Ducau, 33000 Bordeaux, France
Τηλ.: (0033) 557870476
Fax: (0033) 556792229


Προξενείο Στρασβούργου (Strasbourg)

Δ/νση: 49, Avenue des Vosges, 6700, Strasbourg, France
Τηλ.: (00333) 88354024
Fax: (00333) 88250524


Προξενείο Grenoble

Δ/νση: 9 Rue de la Liberte, 38000 Grenoble, France
Τηλ.: (0033) 476473923
Fax: (0033) 476473776
Email: info@consulat-grece-grenoble.gr Προξενείο Le Havre
Δ/νση: 28 Rue de General de Gaulle, 76310 Sainte-Adresse, France
Τηλ.: (0033) 235462892
Fax: (0033) 235467316


Προξενείο Lille

Δ/νση: 21 Rue Jules Ferry, 59370 Mons-en-Barceul, France
Τηλ.: (0033) 320334625
Fax: (0033) 320332892
E-mail: consulatgrece_lille@yahoo.fr 


Προξενείο Nantes

Δ/νση: 47-49 rue Leon Jost, 44300 Nantes, France
Τηλ.: (0033) 0686082092 
Fax: (0033) 240597101
Email: 


Προξενείο Nice

Δ/νση: Villa Carlonia, 13, rue Maccarani, 06000 Nice, France
Τηλ.:  +33 (0) 4.93.01.21.11
Fax: +33 (0) 4.93.76.00.65 
Email: info06@consulatgrece.fr