Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας έδωσε διορία στο κοινοβούλιο έως το τέλος του 2018 να ψηφίσει τη θεσμοθέτηση του “τρίτου” φύλου στα πιστοποιητικά γέννησης, δίπλα στο “άρρεν” και το “θήλυ”.

Από τον Μάιο του 2013 οι γονείς στη Γερμανία είχαν το δικαίωμα να μην συμπληρώνουν το πεδίο του φύλου στα πιστοποιητικά γέννησης, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να το συμπληρώσουν αργότερα μόνοι τους, ή να προτιμήσουν την επιλογή του ακαθόριστου φύλου.

Τον Αύγουστο του 2016 το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο είχε αρνηθεί να αναγνωρίσει τη νομική υπόσταση ενός τρίτου φύλου, κρίνοντας ότι αυτό δεν θα ήταν νόμιμο. Είχε απορρίψει την αίτηση ενός μεσοφυλικού ατόμου που είχε γεννηθεί το 1989 και είχε καταγραφεί ως “θήλυ”. Ωστόσο το πρόσωπο αυτό, με τη βοήθεια μιας οργάνωσης που στηρίζει την ύπαρξη του τρίτου φύλου, στράφηκε στο Συνταγματικό Δικαστήριο και παρουσίασε χρωμοσωμική ανάλυση των γιατρών που αποδείκνυε ότι δεν ήταν άντρας ούτε γυναίκα.

Αν οι Γερμανοί βουλευτές ακολουθήσουν την απόφαση του Δικαστηρίου, τότε η Γερμανία θα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα αναγνωρίζει επισήμως το τρίτο φύλο.