Οι διάσημες ολλανδικές τουλίπες άνθισαν και οι τεράστιες εκτάσεις της Ολλανδίας γέμισαν χρώμα. Τα υπέροχα και αγαπημένα σε όλο τον κόσμο λουλούδια βγαίνουν μέσα από την χρονοβόρα και προσεκτική καλλιέργεια των βολβών της τουλίπας.

Η συγκομιδή των βολβών γίνεται το καλοκαίρι. Οι βολβοί αποθηκεύονταιμέχρι το φθινόπωρο.  Στη συνέχεια οι μικροί βολβοί φυτεύονται στον αγρό και οι μεγαλύτεροι δίνονται σε ιδιοκτήτες θερμοκηπίων για να ανθίσουν και να βγάλουν αυτά τα υπέροχα λουλούδια.