Στη δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία της Ομογένειας στο εξωτερικό, αύξηση των κονδυλίων και δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα σε υπουργείο Παιδείας και γονείς είναι μερικές από τις προτάσεις που κατέληξε η ημερίδα για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Γερμανία / Ευρώπη.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με πανευρωπαϊκή συμμετοχή στις 12.11.2022 στο Mannheim και σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών, οι σύνεδροι κατέληξαν στα παρακάτω συμπεράσματα: 

-Νέο θεσμικό πλαίσιο για τα θέματα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία της ομογένειας με αναθεώρηση : 

  1. Του μισθολογίου 
  2. Του τρόπου απόσπασης των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 

α) Γεωγραφικός πίνακας ακρίβειας με τις κενές θέσεις προς τοποθέτηση.

β)’Έγκαιρη ενεργοποίηση του πίνακα σύμφωνα με την έναρξη του σχολικού έτους ανά κρατίδιο ή κράτος

γ) Δημιουργία ειδικής επετηρίδας εκπαιδευτικών για το εξωτερικό και πριμοδότηση μορίων για μεταπτυχιακά, γλώσσας χώρας υποδοχής κ.τ.λ.

-Αύξηση των κονδυλίων για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

-Σύσταση μόνιμης επιτροπής, αποτελούμενης από τα θεσμικά όργανα των γονέων, για συναντήσεις  σε τακτά χρονικά διαστήματα με το υπουργείο παιδείας (Γ.Γ.) σε διαδικτυακή βάση και δημιουργία ενός σταθερού δίαυλου επικοινωνίας. Ζητούμενο,  συγκεκριμένες προτάσεις με δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας για υλοποίηση του προαναφερόμενου πλαισίου.

-Στενή συνεργασία με γερμανικά – ευρωπαϊκά πανεπιστήμια / φορείς για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και μακροπρόθεσμα , αναγνώριση της, ως γλώσσα διδασκαλίας στα δημόσια σχολεία. 

-Έρευνα από πανεπιστημιακούς φορείς στην Ελλάδα / εξωτερικό σχετικά με την ελληνόγλωση εκπαίδευση στο εξωτερικό.

«Εν κατακλείδι, χρειάζεται στενή παρακολούθηση των πολιτικών, κοινωνικών και οργανωτικών δρώμενων από την ελληνική πολιτεία, στα κρατίδια της Γερμανίας αλλά και στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης σχετικά  με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό», σημειώνουν ο  Δρ. Δημήτριος Μπακόλας Αθανάσιος – συντονιστής της Ημερίδας, ο Αθανάσιος Κήπας – πρόεδρος της Ημερίδας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Mannheim  και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Schwetzingen