Το μέσο προσδόκιμο ζωής στη Σανγκάη έφθασε πέρυσι τα 83,37 χρόνια ποσοστό κατά 0.24 υψηλότερο από το 2016, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Δημοτικής Υγείας και Οικογενειακού Προγραμματισμού της Σανγκάης, το μέσο προσδόκιμο ζωής των γυναικών στην πόλη αυξήθηκε στα 85,85 χρόνια, ενώ το ποσοστό των ανδρών ήταν 80,98 χρόνια.

Μειώθηκε επίσης το ποσοστό μητρικής θνησιμότητας σε 3,01 ανά 100.000 γυναίκες, ενώ και το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας μειώθηκε σε 3,71 ανά χίλια βρέφη.

Οι τρεις δείκτες υγείας για τους πολίτες της Σανγκάης, έχουν διατηρήσει τα ίδια υψηλά επίπεδα με εκείνα των αναπτυγμένων χωρών και περιοχών παγκοσμίως για περισσότερα από δέκα διαδοχικά χρόνια.