Ουσιαστικό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο τομέας της ελληνικής κτηνοτροφίας εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής και της χαμηλής τιμής πώλησης των παραγόμενων προϊόντων.

Η αδυναμία επίλυσης χρόνιων προβλημάτων, η υπερφορολόγηση και η έλλειψη ρευστότητας είναι μερικοί από τους λόγους που οδήγησαν στην συρρίκνωση του κλάδου.

Σε μια προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων, αποφασίστηκε από τους εμπλεκόμενους φορείς, η συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας. Στόχος της θα είναι η κατάθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης που θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον κλάδο της κτηνοτροφίας.

Για τη διαμόρφωση της πρότασης αυτής θα ξεκινήσει άμεσα ένας ευρύτατος κύκλος επαφών, διαβουλεύσεων και συζητήσεων τόσο με θεσμικούς φορείς όσο και με τους ίδιους τους Συνεταιρισμούς, αλλά και τους άμεσα ενδιαφερόμενους παραγωγούς.

Πρόκειται για έναν σημαντικό κλάδο της οικονομίας που παράγει εξαιρετικά ποιοτικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, πολλά από οποία είναι ΠΟΠ με κυριότερα το τυρί φέτα (ΠΟΠ). Με την κτηνοτροφία απασχολούνται περίπου 500.000 άτομα στην Ελλάδα και χιλιάδες επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, στο εμπόριο, στις μεταφορές και εξαρτώνται από την κτηνοτροφική παραγωγή.