Την Κυριακή της Ορθοδοξίας γιορτάζουμε το τέλος της αιματηρής διαμάχης μεταξύ των εικονομάχων και των εικονολατρών.

Το 726 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Λέων ο Γ’ ο Ίσαυρος απαγόρευσε την προσκύνηση των ιερών εικόνων επειδή πίστευε πως η χριστιανική πίστη παρέκλινε στην ειδωλολατρία. Η αυτοκρατορία του Βυζαντίου χωρίστηκε σε δύο φοβερά αντιμαχόμενες ομάδες, τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες.

Στα 787 μ.Χ. συγκλήθηκε η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος, η οποία διατύπωσε με ακρίβεια την οφειλόμενη τιμή στις ιερές εικόνες. Η εικόνα στην Ορθοδοξία δεν αποτελεί αντικείμενο λατρείας, αλλά λειτουργεί αποκλειστικά ως μέσον τιμής του εικονιζόμενου προσώπου.

Η προσκύνηση της ιερής εικόνας του Χριστού και των άλλων ιερών προσώπων του Χριστιανισμού δεν είναι ειδωλολατρία, όπως κατηγορούνταν από τους εικονομάχους, διότι η τιμή δεν απευθύνεται στην ύλη, αλλά στο εικονιζόμενο πρόσωπο.
Η αναστήλωση των εικόνων έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 842 μ.Χ. Οι Πατέρες της Εκκλησίας όρισαν να γιορτάζεται ο θρίαμβος του ορθοδόξου δόγματος την πρώτη Κυριακή των Νηστειών.