Περισσότεροι από 15.000 επιστήμονες από 184 χώρες προειδοποιούν σήμερα για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας και για την έλλειψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο αντίκτυπος της ανθρώπινης δραστηριότητας έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές στον πλανήτη. Αποψίλωση των δασών, μείωση των θηλαστικών, το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μερικές από τις συνέπειες της ανθρώπινης ασυδοσίας απέναντι στο περιβάλλον.

Τα τελευταία 25 χρόνια, η ποιότητα του πόσιμου νερού που είναι κατά κεφαλή διαθέσιμο στον κόσμο μειώθηκε κατά 26%, ενώ ο αριθμός των “νεκρών τμημάτων” στους ωκεανούς αυξήθηκε κατά 75%.

Έχουν αυξηθεί οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και η μέση θερμοκρασία του πλανήτη. Ο παγκόσμιος πληθυσμός σημείωσε αύξηση της τάξεως του 35%, ενώ παρατηρήθηκε μείωση κατά 29% του αριθμού των θηλαστικών, ερπετών, αμφιβίων, πουλιών και ψαριών.

Μερικά από τα μέτρα που προτείνουν οι επιστήμονες είναι η δημιουργία μεγαλύτερων χερσαίων και θαλάσσιων βιότοπων, αυστηρότεροι νόμοι κατά της λαθροθηρίας, ενώ για το δημογραφικό πρόβλημα προτείνουν την εκπόνηση προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του οικογενειακού προγραμματισμού.