Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι

Διεύθυνση
17, Rue Auguste Vacquerie
75116 Paris
France
Tel +33  1 47237228
Fax +33 1 47237385
Email gremb.par@mfa.gr

Για υποθέσεις οικογενειακές και νομικές, όπως δήλωση γέννησης τέκνων, ονόματος, επικύρωση γνησίου υπογραφής, σύνταξη Πληρεξουσίου, καθώς επίσης και παροχή βοήθειας σε Έλληνες κρατούμενους και σε Έλληνες υπηκόους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Προξενικό Γραφείο.

23 rue Galilée
75116 Paris
France
Tel :  +33 1 47 20 40 64
Fax : +33 1 47 20 70 28
Email: grgencon.par@mfa.gr
Τηλ. Έκτακτης ανάγκης: +33 6 11 22 28 37

Ώρες κοινού:
Το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι δέχεται το κοινό από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 9.30 μέχρι 13.00.

Το τηλεφωνικό κέντρο είναι ανοικτό από 9.00 έως 17.00.
Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης : +33 6 11 22 28 37