Προξενείο La Coruna

Δ/νση: /Caballeros 3-5o, Izda, 15006 La Coruna, Spain
Τηλ.: (0034981) 134970
E-mail: r.docampo@mundo-r.com

Προξενείο Las Palmas de Gran Canaria

Δ/νση: Dique Leon y Castillo s/n, Noray 2829, 35008 Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Τηλ.: (0034928) 300543-5
Fax: (0034928) 300540

Προξενείο Palma de Mallorca

Δ/νση: Predio Son Moragues, c/Luis Salvador Cilimingras, s/n 07170 Valldemossa, Mallorca, Spain
Τηλ.: (0034971) 616111
Fax: (0034971) 616308
E-mail: jciligrecia@hotmail.com

Υποπροξενείο Sevilla

Δ/νση: c/Luis Montono No 130-A, 41005 Sevilla, Spain
Τηλ.: (0034954) 574404, 578269, 419000
Fax: (0034954) 580942
E-mail: Bordas@bordas-sa.com , ramon.bordas@bordas-sa.com