Προξενείο Belfast

Δ/νση: 67 Deramore Park, BT95JX, Belfast
Τηλ.: 0044(0)7762044716
Fax: –
E-mail: honorary_greek_consul.ni@outlook.com

Προξενείο Birmingham

Δ/νση: 75 Harborne Road, Birmingham, B15 3DH, United Kingdom
Τηλ.: +44 (0) 7444 584 529
Fax: –
E-mail: lianou@hgreekconsulatebirmingham.nett
Ιστοσελίδα: www.hgreekconsulatebirmingham.net

Γενικό Προξενείο Edinburgh

Δ/νση: 12 Queen’s Crescent EH9 2AZ, Edinburgh, United Kingdom
Τηλ.: (0044131) 6205496
Fax: (0044131) 6205496
E-mail: melpo@blueyonder.co.uk

Γενικό Προξενείο Gibraltar

Διεύθυνση: Suite 23 Portland House, Glacis Road, GX11 1AA, Gibraltar
Τηλ.: (00350) 20076651
Fax: (00350) 20042599
E-mail: joey.imossi@fiduciarygroup.com

Προξενείο Glasgow

Διεύθυνση: 1 Kirklee Quadrant, Glasgow, G12 0TR, United Kingdom
Τηλ.: (0044141) 3340360
Fax: (0044141) 2303730
E-mail: grcongla@gmail.com

Προξενείο Leeds

Δ/νση: Greek Orthodox Community of Leeds, The Three Hierarchs, 57 Harehills Avenue,
Leeds, LS8 4EU, United Kingdom
Τηλ.: (0044113)2657421
Fax:  (0044113)2657421
E-mail: rgiannoudi@aol.com