Πρεσβεία Μαδρίτης

Δ/νση: Avda Dr. Arce 24, 28002 Madrid, España
Τηλ.: (0034) 91 564 46 53
Fax:  (0034)  91 56446 68
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: (+34) 655 069 193
Ε-mail: gremb.mad@mfa.gr
Web-Site: www.mfa.gr/madrid

Προξενικό Γραφείο Μαδρίτης

Δ/νση: Avda. Dr. Arce 24, 28002 Madrid, España
Τηλ.: (0034) 91 564 46 66
Fax:  (0034) 91 564 16 01
Ε-mail: grcon.mad@mfa.gr