«Στο σφυρί» θα βγουν την Πέμπτη 14 Μαρτίου περισσότερα από 530 σπάνια βιβλία, έγγραφα, χειρόγραφα, φωτογραφίες και χαρακτικά από τον οίκο δημοπρασιών Βέργος.

Αυτό που ξεχωρίζει ανάμεσα στα διαθέσιμα αντικείμενα είναι ο όρκος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και των μελών της Πελοπονησσιακής Γερουσίας στις 16 Οκτωβρίου 1822. Τότε, ο «Γέρος του Μοριά», ο Παπαφλέσσας (κατά κόσμον Γρηγόριος Δικαίος), ο κληρικός Αμβρόσιος Φραντζής και τα υπόλοιπα μέλη της Πελοπονησσιακής Γερουσίας αποφάσισαν να ενεργήσουν από κοινού για τη σωτηρία της πατρίδας και να αφήσουν κατά μέρος τα προσωπικά συμφέροντά τους.

Σύμφωνα με τους εκτιμητές του οίκου Βέργος, η τιμή για το συγκεκριμένο αντικείμενο αναμένεται να φτάσει τις 12.000 ευρώ.