Το δικό τους ελληνικό σχολείο απέκτησαν οι ομογενείς στην Τάμπα της Φλόριντα στις ΗΠΑ. Η πρωτοβουλία ανήκει στον ομογενή Μιχάλη Χαλικουτάκη, ο οποίος για έναν χρόνο χρηματοδοτεί το πρόγραμμα για την αγορά βιβλίων και τις αμοιβές των καθηγητών.

Το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (School of Greek Language and Culture) λειτουργεί εδώ και περίπου δύο μήνες, στο κτήριο του Bridgeprep Charter School, πίσω από τον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Ιωάννη.

Ήδη 49 μαθητές από 6 έως 15 ετών έχουν περάσει το κατώφλι του σχολείου όπου διδάσκουν τέσσερις εκπαιδευτικοί, οι Γιάννης Γιαβάρας, Ευγενία Βομβορίδη, Κατερίνα Νάκου και Χρύσα Καπνογιάννη.

Την πρωτοβουλία του ομογενή επιχειρηματία και ευεργέτη στήριξε και ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Τάμπα, Λουκάς Τσώκος.