Νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, προβλέπει την έκδοση συναινετικού διαζυγίου σε 1 ώρα.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οι πολίτες που επιθυμούν να λύσουν το γάμο τους συναινετικά, θα πηγαίνουν σε συμβολαιογράφο ο οποίος και θα πιστοποιεί τη λύση με συμβολαιογραφική πράξη.

Η νέα ρύθμιση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο έκδοσης των συναινετικών διαζυγίων, καθώς αν και η σχετική νομοθεσία είχε τα τελευταία χρόνια απλοποιηθεί, εντούτοις για να εκδοθεί από το δικαστήριο ένα συναινετικό διαζύγιο περνούσαν οκτώ μήνες ως και ένας χρόνος.

Με τη νέα ρύθμιση το συναινετικό διαζύγιο θα βγαίνει σε μία ώρα και η συμβολαιογραφική πράξη λύσεως του γάμου θα έχει την ίδια ισχύ με την δικαστική απόφαση.