Από τον Μάρτιο του 2021 τέλος η αλλαγή ώρας, σύμφωνα με απόφαση της επιτροπής Μεταφορών του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ μέχρι τον Απρίλιο του 2020 τα κράτη-μέλη πρέπει να αποφασίσουν την ώρα που θα κρατήσουν.

Την Κυριακή 31 Μαρτίου αλλάζει η ώρα φέτος. Έτσι, η θερινή ώρα, κατά την οποία γυρίζουμε τους δείκτες μία ώρα μπροστά, ισχύει από την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου (την ώρα 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, γυρνάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά, δηλαδή να δείχνουν 04:00), ενώ ή χειμερινή ώρα, κατά την οποία γυρίζουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω, ισχύει από την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Η θερινή ώρα, κατά την οποία γυρίζουμε τους δείκτες μία ώρα μπροστά, ισχύει από την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου (την ώρα 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, γυρνάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά, δηλαδή να δείχνουν 04:00)