Την πρόσβαση σε όσους είναι κάτω των 16 ετών στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση και στην Ελλάδα απαγορεύει το WhatsApp, αυξάνοντας το όριο ηλικίας κατά τρία έτη για να εναρμονιστεί με τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τα προσωπικά δεδομένα.

Η εφαρμογή του μέτρου θα ξεκινήσει από τις 25 Μαΐου, με τους χρήστες να καλούνται να επιβεβαιώσουν την ηλικία τους κατά τη διαδικασία αποδοχής των νέων όρων χρήσης.

Το WhatsApp ανήκει στο Facebook αλλά έχει διαφορετική πολιτική προσωπικών δεδομένων σε σχέση με αυτό. Το Facebook θα ζητήσει, σύμφωνα με τους νέους κανόνες, από χρήστες ηλικίας 13 έως 15 ετών να πάρουν την άδεια των γονιών τους για την ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών.

Αν δεν πάρουν την άδεια τότε θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια πιο γενική έκδοση του Facebook.

Τα ηλικιακά όρια εκτός Ευρώπης για τη χρήση του WhatsApp παραμένουν τα 13 χρόνια.