Την προώθηση της εικόνας και του διεθνούς ρόλου της Ελλάδας στο εξωτερικό, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και τη στήριξη της ελληνικής ομογένειας, αναλαμβάνει η Αικατερίνη Ναυπλιώτη Παναγοπούλου.

Η κ. Παναγοπούλου διορίστηκε για διάστημα 2 ετών, «Πρέσβυς εκ προσωπικοτήτων» με απόφαση του υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η κ. Παπαγοπούλου θα προσφέρει αμισθί τις υπηρεσίες της.