Περισσότεροι από τους μισούς νέους (20-34 ετών) ανέργους στην Ελλάδα προτίθεται να αλλάξει τόπο κατοικίας για μια θέση εργασίας, είτε εντός των συνόρων, είτε σε μια άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Το 59% των ανέργων νεαρής ηλικίας στην Ελλάδα δηλώνει πως δεν θα δίσταζε σε μια μετεγκατάσταση εντός ή εκτός Ε.Ε. για να εργαστεί, ενώ είναι υψηλό και το ποσοστό για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Για την ακρίβεια, το 50% ανέργων ηλικίας 20 έως 34 ετών στην Ε.Ε. δηλώνει πως θα άλλαζε τόπο κατοικίας για μια δουλειά, εκ των οποίων το 21% θα μετέβαινε σε κάποια άλλη περιοχή στη χώρα του, το 13% θα μετανάστευε εντός Ε.Ε. και το 17% σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι το συμπέρασμα της Eurostat, που προκύπτει για όλη την Ε.Ε. και στηρίχθηκε σε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ερευνας Εργατικού Δυναμικού, η οποία έλαβε χώρα το 2016.

Διαπιστώνονται, ωστόσο, διαφοροποιήσεις ως προς τις προθέσεις των νέων ανέργων μεταξύ των κρατών-μελών. Στα περισσότερα κράτη-μέλη είναι υψηλότερο των ποσοστό των ανέργων ηλικίας 20 έως 34 ετών οι οποίοι δηλώνουν πως θα μετακινούνταν εντός των συνόρων της χώρας τους για μια θέση εργασίας. Μεταξύ των νέων ανέργων στην Ε.Ε., το 37% των Γερμανών και των Ρουμάνων θα μετανάστευε εντός της χώρας του, όπως και το 35% των Τσέχων και των Ιρλανδών. Το υψηλότερο ποσοστό των νέων ανέργων που θα μετακινούνταν σε άλλη χώρα-μέλος της Ε.Ε. για μια δουλειά παρουσιάζεται στην Εσθονία και στην Κροατία (26%). Στη Σουηδία, την Ισπανία, τη Φινλανδία και τη Γαλλία καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων ηλικίας 20 έως 34 ετών που θα έφευγε εκτός Ε.Ε. εάν έβρισκε μια θέση εργασίας σε τρίτη χώρα. Στη Σουηδία διαμορφώνεται στο 34%, στην Ισπανία και τη Φινλανδία φθάνει το 28% και στη Γαλλία το 27%.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πάνω από τα δυο τρίτα των νέων ανέργων στη Μάλτα (73%), στην Ολλανδία (69%) και την Κύπρο (68%) δεν επιθυμούν να αλλάξουν τόπο κατοικίας για μια δουλειά, αποτελώντας την εξαίρεση του κανόνα.

Σημαντικό ρόλο παίζει, επίσης, η εκπαίδευση που έχει κάθε εργαζόμενος καθώς καθορίζει το εύρος των επιλογών του. Η κινητικότητα ενός νέου με ανώτατη εκπαίδευση είναι μεγαλύτερη στην εγχώρια αγορά εργασίας σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Η ανεργία των νέων παραμένει ακανθώδες θέμα στην Ευρωζώνη. Αν και έχει παρουσιάσει κάποια πτώση στα περισσότερα κράτη-μέλη του ευρωπαϊκού Νότου, οι νέοι δεν είναι ικανοποιημένη διότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας είναι μερικής απασχόλησης με πολύ χαμηλές αποδοχές.

Πάνω από το 90% των νέων ανέργων σε 15 κράτη-μέλη δεν έχουν μετακινηθεί για μια θέση εργασίας. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Ιταλία (98%) και το χαμηλότερο στην Ιρλανδία (60%). Στην Ιταλία, ειδικότερα, το γεγονός ότι οι εθνικές εκλογές στις αρχές Μαρτίου δεν οδήγησαν στο σχηματισμό κυβέρνησης αποδίδεται στη μεγάλη δυσαρέσκεια των Ιταλών από τις οικονομικές συνθήκες στη χώρα παρά την ανάπτυξη που καταγράφεται επί 14 συναπτά τρίμηνα. Μετά τις μεταρρυθμίσεις που υλοποίησε το κυβερνών κόμμα τον Μάιο του 2014, η προσωρινή εργασία έχει αυξηθεί δραματικά. Προηγουμένως, οι εταιρείες είχαν δικαίωμα να προσλαμβάνουν μόνον το 20% του προσωπικού με συμβάσεις προσωρινής εργασίας. Από το ένα εκατ. νέες θέσεις εργασίας στην Ιταλία, οι 584 χιλιάδες είναι προσωρινής απασχόλησης.